مشاوره تلفنی با وکیل

با شرح مشکل خود مشاوره تلفنی و میزان حق الزحمه پرونده خود را دریافت کنید

درخواست وکیل تلفنی


موکلین میتوانند مشکل خود را به صورت روان و ساده دراین فرم این صفحه بنویسند در صورتی که نیاز به مشاوره تلفنی (با حق الزحمه ) داشته باشند، وکیل متخصص در همان حیطه مشکل شما پرونده شما را میخواند و با اشراف بر پرونده، از سوی دفتر حق گرا با شما تماس گرفته می‌شود.
در صورتی که موکلین بخواهند بدانند در پرونده آن‌ها دستمزد چند وکیل متخصص نیز به چه میزان هست هم می‌توانند مشکل خود را بنویسند تا بازه دستمزد وکیل برای آن‌ها ارسال شود.