قوانین کیفری

تیر ۲۳, ۱۴۰۳
انواع ابلاغیه قضایی |دفتر حقوقی حق گرا

انواع ابلاغیه قضایی

تیر ۱۶, ۱۴۰۳
حکم چک بلامحل | دفتر حقوقی حق گرا

حکم چک بلامحل

تیر ۱۳, ۱۴۰۳
تفاوت قاضی و دادستان و بازپرس | دفتر حقوقی حق گرا

تفاوت‌قاضی،دادستان،بازپرس

تیر ۱۱, ۱۴۰۳
حکم رشا و ارتشا | دفتر حقوقی حق گرا

حکم رشا و ارتشا

تیر ۴, ۱۴۰۳
وکیل شکایت از داروخانه| دفتر حقوقی حق گرا

وکیل شکایت از داروخانه

خرداد ۱۳, ۱۴۰۳
شکایت کلاهبرداری مهاجرت | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت کلاهبرداری مهاجرتی

خرداد ۴, ۱۴۰۳
دیه جنین دختر و پسر 1403 | دفتر حقوقی حق گرا

دیه جنین دختر و پسر ۱۴۰۳

اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۳
قانون مجازات و جرم احتکار | دفتر حقوقی حق گرا

قانون مجازات و جرم احتکار

اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۳
ترفند دریافت رضایت شاکی | دفتر حقوقی حق گرا

ترفند‌ دریافت‌ رضایت شاکی

اردیبهشت ۸, ۱۴۰۳
شکایت به دلیل سقط جنین |دفتر حقوقی حق گرا

شکایت به دلیل سقط جنین

اردیبهشت ۴, ۱۴۰۳
شکایت و مجازات قاچاق دارو | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت‌و‌مجازات قاچاق دارو

فروردین ۲۰, ۱۴۰۳
مجازات رشوه گیرنده | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات رشوه گیرنده

فروردین ۱۷, ۱۴۰۳
شکایت از بالا کشیدن اموال | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از بالا کشیدن اموال

فروردین ۸, ۱۴۰۳
تفاوت دادسرا و دادگاه | دفتر حقوقی حق گرا

تفاوت دادسرا و دادگاه

اسفند ۲۳, ۱۴۰۲
مجازات فروش غیر مجاز دارو | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات فروش غیرمجاز دارو

اسفند ۱۶, ۱۴۰۲
تنظیم اظهارنامه قضایی| دفتر حقوقی حق گرا

تنظیم اظهارنامه قضایی

اسفند ۱, ۱۴۰۲
تخفیف میزان قرار وثیقه | دفتر حقوقی حق گرا

تخفیف میزان قرار وثیقه

بهمن ۲۴, ۱۴۰۲
اثبات بی گناهی در دادگاه | دفتر حقوقی حق گرا

اثبات بی گناهی در دادگاه

بهمن ۱۱, ۱۴۰۲
اثبات کلاهبرداری | دفتر حقوقی حق گرا

اثبات کلاهبرداری

بهمن ۳, ۱۴۰۲
عوامل تخفیف در مجازات | دفتر حقوقی حق گرا

عوامل تخفیف در مجازات

دی ۳۰, ۱۴۰۲
رای دادگاه کیفری دو | دفتر حقوقی حق گرا

رای دادگاه کیفری دو

دی ۱۷, ۱۴۰۲
دادخواست اعسار |دفتر حقوقی حق گرا

دادخواست اعسار

مهر ۲۵, ۱۴۰۲
انواع جرایم تعزیری | دفتر حقوقی حق گرا

انواع جرایم تعزیری

اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۲
وظایف دادگاه کیفری | دفترحقوقی حق گرا

وظایف دادگاه کیفری یک

اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲
قتل در تصادف رانندگی | دفتر حقوقی حق گرا

قتل در تصادف

اسفند ۹, ۱۴۰۱
وکیل قاچاق کالا | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل قاچاق کالا

بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
شکایت برای قصور پزشکی |دفتر حقوقی حق گرا

شکایت برای قصور پزشکی

بهمن ۲۵, ۱۴۰۱
عواقب فرار از صحنه جرم | دفتر حقوقی حق گرا

عواقب فرار از صحنه جرم

بهمن ۲۲, ۱۴۰۱
شکایت خیانت در امانت |دفتر حقوقی حق گرا

شکایت خیانت در امانت

بهمن ۱۸, ۱۴۰۱
مجازات سرقت حدی | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات سرقت حدی

بهمن ۱۶, ۱۴۰۱
مجازات نزول‌ خواری| دفتر حقوقی حق گرا

مجازات نزول خواری

بهمن ۸, ۱۴۰۱
جرم سرقت تعزیری | دفتر حقوقی حق گرا

جرم سرقت تعزیری

بهمن ۴, ۱۴۰۱
وکیل گرفتن حکم جلب | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل گرفتن حکم جلب

دی ۲۸, ۱۴۰۱
قاچاق مشروبات | دفتر حقوقی حق گرا

قاچاق مشروبات

دی ۲۵, ۱۴۰۱
شکایت از سارق گوشی | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از سارق گوشی

آذر ۱۷, ۱۴۰۱
جرم فروش ماری‌جوانا | دفتر حقوقی حق گرا

جرم فروش ماری‌جوانا

آذر ۱۲, ۱۴۰۱
پرداخت دیه | دفتر حقوقی حق گرا

پرداخت دیه

آبان ۲۸, ۱۴۰۱
شکایت از همسایه مزاحم | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از همسایه مزاحم

آبان ۱۸, ۱۴۰۱

جرم شرکت در پارتی مختلط

آبان ۴, ۱۴۰۰
انواع مجازات تهدید به مرگ | دفتر حقوقی حق گرا

انواع مجازات تهدید به مرگ

مهر ۱۱, ۱۴۰۰
مجازات قتل غیر عمد | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات قتل غیر عمد

شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
مجازات مصرف مشروبات الکلی | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات مصرف مشروبات الکلی

شهریور ۹, ۱۴۰۰
اعتراض به رای دادگاه | دفتر حقوقی حق گرا

اعتراض به رای دادگاه

مرداد ۲۴, ۱۴۰۰
عفو و مرخصی مجرمان | دفتر حقوقی حق گرا

شرایط عفو و مرخصی زندانیان

مرداد ۲۳, ۱۴۰۰
مجازات جعل سند | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات جعل سند

مرداد ۱۶, ۱۴۰۰
جرایم حمل مواد مخدر | دفتر حقوقی حق گرا

جرم حمل مواد مخدر

تیر ۲۸, ۱۴۰۰
قوانین حقوقی تصادف | دفتر حقوقی حق گرا

قوانین حقوقی تصادف

فروردین ۲۳, ۱۴۰۰
دادخواست چیست| دفتر حقوقی حق گرا

دادخواست چیست

مرداد ۱۴, ۱۳۹۹
رسیدگی به جرایم رایانه‌ای | دفتر حقوقی حق گرا

رسیدگی جرایم اینترنتی در دادگاه