سوالات حقوقی

پرسش و پاسخ‌های حقوقی پر تکرار

 
پیدا کردن جواب سوال

در صورت داشتن سوال خاص در بین مجموعه سوالات حقوقی میتوان در کامپیوتر با گرفتن ctrl+f و در گوشی همراه گزینه find on page کلمه مورد نظر را بنویسید تا به راحتی جواب خود را پیدا کنید

 

سوالات تنظیم اسناد حقوقی

1در دعاوی حقوقی تنظیم دادخواست ضروری است؟

بله،با اینکه در دعاوی کیفری می توان بر روی هر برگه ای شکایت را تنظیم نمود ، در مورد دعاوی حقوقی درخواست رسیدگی الزاما با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد .

2اگر محل اقامت خوانده معلوم نباشد چکار باید کرد ؟

اگر خوانده مجهول المکان باید باید مراحلی همچون آگهی در روزنامه کثیر الانتشار طی شود. در این آگهی باید وقت رسیدگی به خواننده اعلام شود که بعد از آن رای غیابی صادر می‌شود.

3دادخواست را چه کسی تنظیم می کند ؟

دادخواست می‌تواند توسط خود فرد خواهان و یا وکیل او تنظیم شود.

4منظور از استشهادیه چیست؟

استشهادیه سندی کتبی می‌باشد که شخصی که شاهد ماجرا می‌باشد گزارش‌های خود را ثبت می‌کند و برای درست بودن صحبت‌های خود و تضمین اعتبار آن را امضا می‌کند. شهادت شاهدان با استشهاد برابر نیست و زمانی که شاهد از حضور در دادگاه امتناع ورزیده و یا تعداد شاهدان برای حضور در دادگاه زیاد باشد از استشهادیه استفاده می‌شود.
قبول استشهادیه از طرف دادگاه شرایط خاص خود را دارد که برای تنظیم استشهادیه بهتر است با وکیل مشورت کنید.

5مفهوم پیوست یا ضمائم دادخواست چیست ؟

ضمایم یا پیوست های دادخواست به اسناد و مدارکی گفته می شود که در انتهای دادخواست اضافه می شوند و همراه با برگه دادخواست به مرجع رسیدگی کننده تحویل داده می شود.

6تفاوت دادخواست و درخواست چیست؟

دادخواست برای دعاوی ترافعی (برای حل و رفع یک مرافعه) است.
در صورتی که درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است.
دادخواست باید در فرم مخصوصی نوشته شود ولی در درخواست چنین نیست.

سوالات حقوقی خانواده

1 چه موقع قاضی بدون رضایت شوهر رای به طلاق میدهد؟

از نظر قانونی طلاق در اختيار مرد است و نمي توان او را به طلاق مجبور کرد مگر در مواردي که قانون معين کرده باشد.
به علت سوء رفتار مرد يا وجود عسر و حرج يا به علت عجز شوهر از دادن نفقه يا خودداري او از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه به الزام شوهر به پرداخت نفقه خواهد بود.
خانم در صورتی که شوهرش چهار سال تمام مفقودالاثر باشد در اين موارد محصوب میشود که دادگاه بدون رضايت زوج صيغه طلاق را جاري مي کند.

2ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه به چه صورت است؟

زن برای دریافت مهریه می تواند به دفترخانه رسمی مراجعه کرده و مبادرت به صدور اجراییه نماید که پس از ابلاغ آن به زوج، زن می تواند تمام اموال منقول و غیر منقول همسر را بازداشت نماید اما امکان دارد در برخی موارد زن امکان دسترسی به اموال شوهر را نداشته باشد یا نتواند مالی را برای وصول طلبش معرفی نماید و مرد هم خود از معرفی اموالش خودداری نماید که در این شرایط می تواند دستور ممنوع الخروج شدن مرد را بگیرد تا مرد به دلیل پرداخت نکردن مهریه و فرار از پرداخت امکان خروج از کشور را نداشته باشد و بتوان از این لحاظ مانع فرار او شد.

3در صورت عدم تمکین زن، نقه و مهریه از او ساقط میشود؟

در صورت عدم تمکین زن، دادخواست از طرف زوج در دادگاه مطرح می گردد بنابراین در صورت ثابت شدن، نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد ولی مهریه به او تعلق خواهد گرفت.

4در صورت اثبات خیانت زن، آیا مهریه به آن تعلق می‌گیرد؟

بله، حتی در صورت اثبات این موضوع، مهریه خانم باید پرداخت شود.

5آیا برای بخشیدن مهریه در دفترخانه حتما نیاز به حضور پدر دختر است؟

مهریه بخشیدن قانونا نیازی نیست، ولی برخی دفترخانه‌ها قبول نمی‌کنند که این مورد خاص را انجام دهند. مخصوصا برای خانم‌های جوان حساسیت بیشتری نشان می‌دهند.

6اگر خانم ازدواج مجدد انجام دهد، مهریه ازدواج اول منتفی میشود؟

خیر، حتی اگر زن مجددا ازدواج کند، هر آنچه از ازدواج اول نبخشیده و پرداخت نشده کماکان طلبکار است و خانم می‌تواند از شوهر سابق و همسر کنونی خود همزمان مهریه خود را مطالبه کند.

7تعیین دست و یا پای مرد به عنوان مهریه در صورتی که دختر پسر را با هم بگیرند، واقعیت دارد؟

خیر به هیچ عنوان همچین چیزی وجود ندارد و این موضوع جنبه شوخی و جک دارد.

8تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه چیست؟

عندالاستطاعه قیدی است که در عقدنامه درج می‌شود و تا زمانی که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن نمیتواند مهریه خود را وصول کند. در مهریه عندالاستطاعه باید ثابت شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد یا ندارد! اگر عندالمطالبه در عقدنامه درج شود، مرد محکوم به پرداخت مهریه شده و با توجه به شرایط باید آن را پرداخت کند.

9تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟

اگر مرد فوت کند که فرزند داشته باشد ولو اینکه این فرزند از همسر دیگری باشد سهم الارث زن یک هشتم از کل ماترک پس از تصفیه دیون (پرداخت بدهی‌ها) می‌باشد.
ارث زن بدون فرزند، یک چهارم ماترک است و اگر چند زن باشد، یک چهارم ماترک بین ایشان به صورت مساوی تقسیم می‌شود.

10 چه کسانی می‌توانند از دادگاه درخواست مهروموم ترکه متوفی را کنند؟

1- هر یک از ورثه متفی یا نماینده قانونی آن‌ها
2- موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده)
3-طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب
4- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصی معین شده باشد.

11در چه شرایطی والدین می توانند با فرزندان خود پس از طلاق ملاقات نمایند ؟

ملاقات با فرزندان حق هر یک از والدین است و آنها می توانند این حق خود را اعمال نمایند اما در شرایطی این زمان ملاقات با فرزند متفاوت خواهد بود .

12آیا می توان والدین را از ملاقات با فرزندان محروم نمود ؟

خیر ؛ امکان محروم نمودن والدین از ملاقات با کودک امکان پذیر نیست. حتی در صورت شرایط خاص با حضور ناظر از طرف دادگاه می‌توان با فرزندان ملاقات داشت.

13تکلیف مهر زوجه پس از مرگ مرد چیست؟

مطالبه مهریه در صورت فوت شوهر وجود دارد. مهریه بعد مرگ شوهر نیز همچون که از زمان تحقق عقد نکاح بر ذمه‌ی شوهر آغاز شده تا پس از فوت نیز بر عهده او قرار دارد و زن مالک مهریه خواهد بود

سوالات حقوقی کیفری

1ضرر و زیان‌های ناشی از جرم، توسط شاکی قابل مطالبه است؟

هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجاری و یا به حقوق دیگران لطمه وارد نماید، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود هستند.
بنابراین شاکی میتواند، جبران تمام ضرر‌های مادی مانند تخریب اموال مسروقه، ضررهای معنوی مانند لطمه به حیثیت و ضررهای ممکن الحصول ناشی از جرم را که مقتضی شده، در مراجع کیفری مطالبه کند.
نکته مهم اینکه خسارت عدم النفع که متفاوت ازمنافع ممکن الحصول بوده و مقتضی وجود آن محقق نشده، قابل مطالبه نخواهد بود.

2چه اشخاصی حق در خواست اعاده دادرسی را دارند؟

محکوم علیه یا وکیل ویا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکومُ علیه، همسر و وارث قانونی و وصی پس از فوت او امکان اعاده دادرسی از حکم قطعی را دارند.
همچنین دادستان کشور، دادستان مجرم حکم و رئیس سازمان قضائی نسبت به احکام قطعی دادگاه نظامی طبق ماده 637، امکان اعاده دادرسی از حکم را دارند.
نکته مهم این است که شاکی حق اعاده دادرسی را ندارد.

3چه مواردی باید نسبت به متهمان جرایم سیاسی رعایت شود؟

مطابق ماده 6 مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
https://eadl.ir ممنوعیت از پوشیدن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلوزیون در طول مدت حبس

4در چه صورت عذر متهم برای عدم حضور در مراجع قضایی پذیرفته می‌شود؟

نرسیدن و یا دیر رسیدن احضاریه به محل اقامت متهم به گونه‌ای که مانع از حضور شود، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نمایند.
بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله به شرط عدم امکان تردد.
متهم در توقیف یا حبس باشد و مواردی که به حکم بازپرس عذر موجه محسوب شود.

5مجازات شهادت دروغ و کذب به چه صورت می‌باشد؟
شهدت دروغ یا شهادت کذب از جمله جرایم کیفری می‌باشد. زمانی که شخص در دادگاه و یا در نزد مقام قضایی ، در مورد موضوعی مطالب کذب و دروغ عنوان می‌کند.
همچنین در صورت پس گرفتن شهادت، شهادت اولیه به معنای شهادت دورغ بوده و مشمول شهادت کذب می‌شود.
مطابق ماده 650 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه و یا نزد مقام رسمی شهادت دروغ بدهد، به 3 ماه و 1 روز تا 2 سال حبس و یا به 1 میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزا نقدی محکوم خواهد شد.
6مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم چقدر است؟

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم حبس ندارد، بلکه پنج تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق پیش بینی شده است.

7مجازات مصرف ماری جوانا چیست؟

مجازات آن طبق رویه دادگاه، همان مجازات حشیش در نظر گرفته‌ شده است. بر خلاف تصور افراد که فکر می‌کنند کشیدن یا همان مصرف گل (مواد مخدر ماری جوانا) مجازاتی ندارد. اگر فرد مصرف کننده معتاد باشد به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و همین‌طور تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. اگر برای بار اول از گل استفاده کرده باشد، به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

8شکایت جعل سند باید چطور مطرح شود؟

ای شکایت جعل سند هم می توان به دادگاه کیفری شکواییه داده و تقاضای مجازات طرف را نمود و هم می توان به دادگاه حقوقی دادخواست اثبات وقوع جعل و ابطال سند داد.هم چنین در میانه یک دادسری اعم از حقوقی یا کیفری یک طرف می تواند نسبت به اسناد ارائه شده از سوی طرف مقابل ادعای جعل نماید که در اینصورت قاضی حسب تشخیص با بررسی دلایل مدعی جعل یا با اجاع به کارشناس اصالت یا عدم اصالت سند را احراز می کند.

9آیا محکومیت به جرم جعل سوءسابقه خواهد داشت؟

محکومیت به جرم جعل در صورتی که نسبت به اسناد عادی و توسط افراد عادی غیر از کارمند دولت صورت بگیرد سوءسابقه نخواهد داشت و در باقی موارد مرتکب دارای سابقه کیفری خواهد بود.

10آیا زندانی ممکن است مشمول عفو بشود؟ انواع عفو کدامند؟

بله، ممکن است فرد با عفو عمومی یا عفو عام مواجه شود که این امر توسط مجلس تصویب می شود و بیشتر در واقع بحرانی جریان دارد مانند زمان پس از انقلاب. عفو خصوصی یا عفو خاص عفوی است که توسط مقام رهبری اعطا می شود و در مواقع عید ها و مناسبت ها به زندانیان اعطا می شود.

11در جرم شراب خواری غیر مسلمان هم برای خوردن مشروب شلاق می خورد؟
خیر مگر اینکه در محیط ها و معابر عمومی تظاهر به مصرف مشروبات الکلی نماید.
12برای شکایت از همسایه آزاری، به شورای حل اختلاف یا دادسرا مراجعه کنیم؟

در شورای حل اختلاف در صورت وجود مشکلاتی همچون صدای مستمر حیوانات خانگی، سر و صدای ناشی از تعمیرات و صدای غیرمتعارف موسیقی و تلویزیون، مراسم‌های متعدد، عدم پرداخت شارژ و سایر هزینه‌های مشترک طرح دعوی نمایید.
در دادسرا ،رجوع به مراجع کیفری نیازمند وجود جرم است مثل توهین، دعوا کردن، داد و فریاد، مشاغلی که غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.
شما می‌توانید با تنظیم شکوائیه با عناوین “مزاحمت و سلب آسایش از طرف همسایه” یا “هتک حرمت” به دادسرا مراجعه نمایید. همان طور که قبلا گفتیم، استشهادیه و صورت جلسه تنظیمی از سوی پلیس ۱۱۰ می‌تواند ادله مناسبی برای تسهیل روند رسیدگی و اثبات سریع‌تر همسایه آزاری باشد.

13برای رسیدگی به جرایم استعمال مشروب و رابطه نامشروع در پارتی مختلط چه باید کرد؟
شرکت در پارتی به تنهایی جرم نیست. دستگیری و مجازات فقط به دلیل حضور در مهمانی نبوده، بلکه تهیه و نگهداری مشروب ، مصرف مشروبات الکلی، توزیع و استعمال مواد مخدر ، برقراری روابط نامشروع و بسیاری موارد دیگر که هریک به تنهایی می‌تواند جرم به حساب بیاید.
با راهنمایی وکیل باید به دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد و دادگاه‌های کیفری مراجعه کنید

سوالات حقوقی ملکی

1انحصار وراثت به چه معناست؟

انحصار وراثت به معنای تعیین وراث متوفی و تقسیم سهم ارث بین وراث.
وراثی که از متوفی ارث می برند 3 گروه‌اند:
دسته اول: پدر، مادر، شوهر، زن، فرزند، فرزندان فرزند
دسته دوم: اجداد، خواهر، برادر، فرزندان آنها
دسته سوم: عمو، دایی، عمه، خاله، فرزندان آنها

2اخذ مجوز ساخت خانه در زمین کشاورزی، به چه صورت میتوان دریافت کرد؟

باید به سازمان جهاد کشاورزی محل جهت تغییر کاربری زمین مراجعه کنید و این جواز را دریافت کنید.

3بنام زدن محضری ملک و زمین به نام فرزندانی که به سن قانونی نرسیده‌اند امکان پذیر خواهد بود؟

بله امکان پذیر می‌باشد شخص میتوانید نسبت به انتقال سند محضری به صورت قانونی از طریق دفاتر اسناد رسمی و یا صلح به نام فرزند خود اقدام نمائید.

4سند مبایعه نامه اعتبار دارد؟

خرید فروش املاک هم به صورت سند رسمی و هم سند عادی (مبایعه نامه) صورت می گیرد.
باید به این نکته توجه داشت مبایعه نامه سند عادی است لذا در دعاوی، بیش از یک سند عادی نیست. این بدین نیست که سند عادی که در دفاتر املاک بین خریدار و فروشنده نوشته می شود از نظر قانونی بی اعتبار است.
اما هیچ گاه ارزش سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود را ندارد و به مراتب با داشتن سند رسمی راهی به مراتب آسوده تر در صورت بروز مشکل، در دادگاه ها خواهید داشت.

5اگر شخصی ملک را تصرف کند چگونه باید حکم تخلیه ملک گرفت؟

اگر ملکی که دارای سند رسمی می باشد تصرف گردد، مالک می تواند برای تخلیه ملک در دادگاه دعوای خلع ید مطرح کند. توجه داشته باشید که طرح دعوای خلع ید در صورتی امکان پذیر است که خواهان ، سند رسمی مالکیت داشته باشد اگر ملک ثبت نشده باشد و فاقد سند باشد در ابتدا مالک باید مالکیت خود را ثابت کند.

6دعوای فک رهن چیست

گاهی ممکن است در برخی موارد شخصی ملکی را نزد بانک یا فردی در رهن بگذارد و بعد از آن که دین خود را پرداخت کرد، آن کسی که مال نزد او به رهن گذاشته شده است اقدام به فک رهن نکند.
در چنین وضعیتی راهن باید علیه مرتهن اقامه دعوای ” الزام به فک رهن ” کند. در این صورت ید مرتهن از حالت امانی به ضمانی تبدیل می شود و راهن نیز می‌تواند دادخواستی تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت‌ المثل ایام عدم فک رهن تنظیم کند.

7آیا در شرایط کرونا می‌توان دستور تخلیه گرفت و فورا ملک را تخلیه کرد ؟

به طور کلی خیر، ولی تحت شرایطی خصوصا اگر مستاجر از تعهدات و تکالیف خود تخلف نموده باشد، حتی در شرایط فراگیری بیماری کوید 19 و کرونا می‌توان دستور تخلیه گرفت.

8برای دستور تخلیه منزل و تخلیه فوری قرارداد باید چه شرایطی داشته باشد ؟

برای تخلیه فوری، وجود حداقل 2 شاهد - کتبی بودن قرارداد - امضای طرفین قرارداد - ذکر مدت در قرارداد - ذکر مبلغ در قرارداد، ضروری است.

9برای انجام دستور تخلیه یا تخلیه فوری چقدر زمان لازم است ؟

انجام و اجرای دستور تخلیه به طور متوسط چیزی بین 20 روز تا 3 ماه طول می‌کشد.البته بسته به مورد ممکن است کمی طولانی‌تر شود.

10حکم عقد و معامله صوری چیست؟

معامله صوری به دلیل عدم وجود قصد انشاء و اراده باطنی در انعقاد عقد و بعضاً به دلیل عدم رعایت شرایط صحت، باطل است.مثل اینکه کسی در ظاهر در قالب عقد بیع مالی را به یکی از نزدیکان خود منتقل کند ولی در باطن پولی بین آنها رد و بدل نشود و قصد انتقال دهنده فقط تغییر ظاهری نام مالک باشد.

11وکالت تام الاختیار چگونه باطل می شود؟

اگر وکالت تام الاختیار به صورت بلاعزل نباشد قرارداد وکالت به دو صورت عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل فسخ و باطل می شود

سوالات حقوقی جرایم رایانه‌ای

1آیا داشتن جرایم رایانه‌ای جز سابقه محسوب میشود؟

در صورتی که متهم بری شود طبیعتا سوء سابقه نخواهد داشت، علی ایحال برای استعلام سوء پیشینه میتوان به دفاتر پلیس 10+ مراجعه کرد.

2 ترغیب افراد به دستیابی به فیلم‌های مستهجن چه جرمی دارد؟

مستنداً به بند(الف) ماده ٧۴٣ قانون تعزیرات:"چنانچه شخصی از طریق سامانه های رایانه ای به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را ترغیب نماید، به دلیل جرائم علیه عفت و اخلاق عمومیِ رایانه ای، به حبس یا جزای نقدی یا هردو محکوم خواهد شد، گفتنی است جرم مزبور در زمره جرایم مطلق است و نیازی به تحقّق نتیجه و دیدن محتویات مستهجن از سوی سایرین نیست.

3 درخواست پیگیری پیام‌های واتس اپ برای اثبات رابطه نامشروع دو نفر امکان پذیر است؟

استعلام شماره‌هایی که در فضای مجازی استفاده می‌شود دشوار خواهد بود ولی امکان است، اما نمی‌توان بدون مدارک دیگر دال بر رابطه نامشروع دو نفر درخواست پینت پیام‌ها را داشت.

4 در صورت کلاه برداری در فروش اینترنتی و پرداخت پول به درگاه جعلی چه باید کرد؟

می توانید از طریق وب‌سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir اقدام به ارائه گزارش تخلفات و جرائم احتمالی فروشگاه ها نموده و پلیس فتا اقدام لازم را در این زمینه صورت خواهد داد. البته در برخی موارد رسیدگی به تخلف نیازمند طرح شکایت در دادسرا است که تقاضای ما از هموطنان عزیز اینست که حتماً برای پیشگیری از قربانی شدن دیگران و جهت پاکسازی فضای سایبر از جرائم و کلاهبرداری‌ها حتی در مواردی که مبلغ کلاهبرداری یا تخلف بسیار اندک است نیز نسبت به گزارش جرم و یا طرح شکایت خود اقدام نمایند تا مسئولیت اجتماعی خود در این زمینه را انجام داده باشند.

5 چگونه از صحت سایت درگاه پرداخت اینترنتی مطمئن شویم؟

آدرس سایت‌ها باید با https شروع شود. برای اطمینان یک بار اطلاعات خود را اشتباه وارد کنید. اگر پیام خطا داد، یعنی درگاه جعلی نیست. اما اگر با اطلاعات غلطی که وارد کردید، پیام موفقیت آمیز داد، سایت جعلی است.
اگر سایت را رفرش کردید و کد امنیتی سایت (حروف و یا اعداد) تغییر نکرد. سایت جعلی است.
یکی از مهمترین مواردی که باید چک کنید ،آدرس url سایت است که باید با نام shaparak.ir باشد.
به عنوان مثال بانک ملت با آدرس https://bpm.shaparak.ir و یا آدرس درگاه بانک پاسارگاد https://pep.shaparak.ir است.

6آیا انتشار فیلم، عکس و صدای دیگران جرم است؟

انتشار فیلم، عکس و صدا دیگران جرم است حتی تهدید به انتشار فیلم و عکس و اخاذی از این جهت هم جرم محسوب خواهد شد. در صورتی که فردی عکس، فیلم و یا صدای دیگران را تغییر داده و یا اقدام به انتشار آن کند نیز مرتکب جرم شده است.

سوالات حقوقی تجاری و اداری

1اختیارات و مسئولیت‌های قانونی دلال، به چه صورت است؟

مطابق ماده 338 قانون تجارت، دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آن‌که تعهدات آن‌ها را به موقع اجرا گذارد، مگر اینکه اجاره‌نامه مخصوصی داشته باشد.
طبق ماده 343 قانون تجارت، دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می‌شود نیست. همین طور مطابق همین ماده دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود وی مقصر بوده است.
در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامنا مسئول اجرای تعدهد خواهد بود.

2اگر شخصی که صادرکننده چک است فوت کند آیا بانک می تواند تا قبل از تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی توسط دادگاه وجه چک را پرداخت کند؟

در این خصوص بانک منعی ندارد زیرا با صدور چک صاحب چک وجه آن را به شخص دیگری واگذار می کند و این تصمیم در زمان حیات او بوده است. اگر چک مدت دار و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادر کننده باشد باز چنین حکمی ( سوال قبلی ) جاری است؟ برای مثال تاریخ صدور چک 01/04/1399 است و سررسید 20/07/1399 و صادر کنده در تاریخ 05/06/1399 فوت می کند. برابر ماده 231 قانون امور حسبی بدهی های دارای وعده و مدت ( موجل) متوفی بعد از فوت او به روز و حال می شود از این رو در این حالت نیز چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت دار او حال خواهد شد بنابر این بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از سوی دیگر برابر قانون تجارت ماده 311 اصولا پرداخت چک نباید وعده داشته باشد. از این رو بانک ها با فرض موجودی باید چک های صادره از متوفی را پرداخت کنند.

3مسئولیت قانونی دو نفر به عنوان ضامن صادر کننده سفته که آن را امضا کرده‌اند، در برابر هم چگونه است؟

طبق مادۀ 403 قانون تجارت، ضمانت وقتی تضامنی است که یا در قوانین تصریح شده باشد و یا در مورد آن قرارداد و توافقی انجام شده باشد، بر این اساس اصل را باید بر مسئولیت غیر تضرامنی دانست، در مرورد تعردد ضامنین یکی از مسئولان سند تجاری هم باید قائل بر این باشیم که هر چند مسئولیت هر یک از ایشان نسبت به صادرکننده تضامنی است، ولی عملا آن‌ها به طور مشترک ضمانت را بر عهده گرفته اند
هر یک از ضامنین که کل مبلغ سفته را پرداخته باشد می تواند نسبت به نیمری از مبلغ به ضامن دیگر رجوع کند.

4آیا با خط زدن عبارت: « به حواله کرد در متن چک » می توان از نقل و انتقال آن جلوگیری کرد؟

برابر قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد یا اینکه چک با امضا در پشت آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادر کننده چک با قلم زدن عبارت « به حواله کرد » در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می کند. و دریافت کنده هم با پذیرش چک با این وضع موافقت می کند، به نظر می رسد که شخصیت دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و نمیخواهد چک مزبور توسط دیگری دریافت شود و باید پذیرفت که در صورت انتقال این گونه چک ها به دیگری بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر خودداری کند.
گرچه در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند که چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری است و به صرف امضاء و ظهر نویسی قابل نقل و انتقال است.

5هزینه اجرا گذاشتن سفته چه میزان است؟

هزینه اجرا گذاشتن سفته شامل هزینه واخواست سفته دو درصد مبلغ آن و هزینه دادرسی آن بسته به اینکه در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد یا دادگاه دو و نیم تا سه و نیم درصد است. البته مبلغی نیز باید بابت هزینه دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود. حق‌الوکاله وکلا حق گرا نیز باید پرداخت شود.

6چگونه می توان جهت مطالبه سفته سفید امضا اقدام نمود؟

اگر سفته شما سفید امضا باشد امکان مطالبه آن تحت عنوان سند عادی وجود دارد. گرچه امتیازات سند تجاری را ندارد اما با کمک و مشاوره حقوقی وکلا حق‌گرا می‌توانید به مطالبه خود برسید.

7چک برگشتی یا چک بلا محل چیست ؟

چک برگشتی یا بلا محل به آن دسته از چک هایی گفته می شود که صادر کننده چک در حساب خود اعتبار کافی نداشته و به این علت ، چک برگشت بخورد و پرداخت نشود

8در چه مواردی می‌توان چک را برگشت زد؟

در مواردی که صادر کننده چک در بانک اعتبار نداشته یا چک را به صورت مخدوش تنظیم نموده و یا از بانک درخواست عدم پرداخت وجه چک به دارنده نماید ، می توان چک را برگشت زد.

9چه مواردی برای انتقال چک بانکی به غیر مورد نیاز است؟

1-امضای شخص صاحب چک در پشت چک هایی که در حساب اشخاص حقیقی منتقل می شود.
2-مهر شرکت صاحب چک در پشت چک برای چک هایی که در وجه شرکت ها منتقل می شود.
بزرگترین مشکل چک های رمزدار بانکی، مشکل امنیت آن است. چک بانکی در وجه اشخاص است و با یک امضا در پشت آن تبدیل به چک حامل می شود. در این صورت هرشخصی می تواند چک را به بانک داده و وجه مورد نظر را دریافت نماید.

10برای ابطال چک‌های رمزدار بین بانکی چه مواردی را باید اجرا کرد؟

1-مهر کردن پشت چک توسط بانک مقصد
2-ذکر کتبی این نکته در پشت چک که عملیاتی روی چک انجام نشده است.

11نحوه ضمانت سفته الکترونیکی چگونه است؟
ضامن بعد از احراز هویت، گواهی امضای دیجیتال خود را دریافت می‌کند. با ارائه و وارد کردن مشخصات سفته شامل کد ملی صادر کننده و شناسه یکتای سفته الکترونیکی، می‌توان سفته مورد نظر را ضمانت کرد و پرداخت آن را متعهد شد

مشاوره حقوقی با وکیل