مقالات

تیر ۲۳, ۱۴۰۳
انواع ابلاغیه قضایی |دفتر حقوقی حق گرا

انواع ابلاغیه قضایی

[…]
تیر ۱۶, ۱۴۰۳
حکم چک بلامحل | دفتر حقوقی حق گرا

حکم چک بلامحل

[…]
تیر ۱۳, ۱۴۰۳
تفاوت قاضی و دادستان و بازپرس | دفتر حقوقی حق گرا

تفاوت‌قاضی،دادستان،بازپرس

[…]
تیر ۱۱, ۱۴۰۳
حکم رشا و ارتشا | دفتر حقوقی حق گرا

حکم رشا و ارتشا

[…]
تیر ۴, ۱۴۰۳
وکیل شکایت از داروخانه| دفتر حقوقی حق گرا

وکیل شکایت از داروخانه

[…]
خرداد ۱۳, ۱۴۰۳
شکایت کلاهبرداری مهاجرت | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت کلاهبرداری مهاجرتی

[…]
خرداد ۴, ۱۴۰۳
دیه جنین دختر و پسر 1403 | دفتر حقوقی حق گرا

دیه جنین دختر و پسر ۱۴۰۳

[…]
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۳
قانون مجازات و جرم احتکار | دفتر حقوقی حق گرا

قانون مجازات و جرم احتکار

[…]
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۳
ترفند دریافت رضایت شاکی | دفتر حقوقی حق گرا

ترفند‌ دریافت‌ رضایت شاکی

[…]
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۳
شکایت به دلیل سقط جنین |دفتر حقوقی حق گرا

شکایت به دلیل سقط جنین

[…]
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۳
شکایت و مجازات قاچاق دارو | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت‌و‌مجازات قاچاق دارو

[…]
فروردین ۲۰, ۱۴۰۳
مجازات رشوه گیرنده | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات رشوه گیرنده

[…]
فروردین ۱۷, ۱۴۰۳
شکایت از بالا کشیدن اموال | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از بالا کشیدن اموال

[…]
فروردین ۸, ۱۴۰۳
تفاوت دادسرا و دادگاه | دفتر حقوقی حق گرا

تفاوت دادسرا و دادگاه

[…]
اسفند ۲۳, ۱۴۰۲
مجازات فروش غیر مجاز دارو | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات فروش غیرمجاز دارو

[…]
اسفند ۱۶, ۱۴۰۲
تنظیم اظهارنامه قضایی| دفتر حقوقی حق گرا

تنظیم اظهارنامه قضایی

[…]
اسفند ۱, ۱۴۰۲
تخفیف میزان قرار وثیقه | دفتر حقوقی حق گرا

تخفیف میزان قرار وثیقه

[…]
بهمن ۲۴, ۱۴۰۲
اثبات بی گناهی در دادگاه | دفتر حقوقی حق گرا

اثبات بی گناهی در دادگاه

[…]
بهمن ۱۱, ۱۴۰۲
اثبات کلاهبرداری | دفتر حقوقی حق گرا

اثبات کلاهبرداری

[…]
بهمن ۳, ۱۴۰۲
عوامل تخفیف در مجازات | دفتر حقوقی حق گرا

عوامل تخفیف در مجازات

[…]
دی ۳۰, ۱۴۰۲
رای دادگاه کیفری دو | دفتر حقوقی حق گرا

رای دادگاه کیفری دو

[…]
دی ۱۷, ۱۴۰۲
دادخواست اعسار |دفتر حقوقی حق گرا

دادخواست اعسار

[…]
مهر ۲۵, ۱۴۰۲
انواع جرایم تعزیری | دفتر حقوقی حق گرا

انواع جرایم تعزیری

[…]
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۲
وظایف دادگاه کیفری | دفترحقوقی حق گرا

وظایف دادگاه کیفری یک

[…]
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲
قتل در تصادف رانندگی | دفتر حقوقی حق گرا

قتل در تصادف

[…]
اسفند ۹, ۱۴۰۱
وکیل قاچاق کالا | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل قاچاق کالا

[…]
بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
شکایت برای قصور پزشکی |دفتر حقوقی حق گرا

شکایت برای قصور پزشکی

[…]
بهمن ۲۵, ۱۴۰۱
عواقب فرار از صحنه جرم | دفتر حقوقی حق گرا

عواقب فرار از صحنه جرم

[…]
بهمن ۲۲, ۱۴۰۱
شکایت خیانت در امانت |دفتر حقوقی حق گرا

شکایت خیانت در امانت

[…]
بهمن ۱۸, ۱۴۰۱
مجازات سرقت حدی | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات سرقت حدی

[…]
بهمن ۱۶, ۱۴۰۱
مجازات نزول‌ خواری| دفتر حقوقی حق گرا

مجازات نزول خواری

[…]
بهمن ۸, ۱۴۰۱
جرم سرقت تعزیری | دفتر حقوقی حق گرا

جرم سرقت تعزیری

[…]
بهمن ۴, ۱۴۰۱
وکیل گرفتن حکم جلب | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل گرفتن حکم جلب

[…]
دی ۲۸, ۱۴۰۱
قاچاق مشروبات | دفتر حقوقی حق گرا

قاچاق مشروبات

[…]
دی ۲۵, ۱۴۰۱
شکایت از سارق گوشی | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از سارق گوشی

[…]
آذر ۱۷, ۱۴۰۱
جرم فروش ماری‌جوانا | دفتر حقوقی حق گرا

جرم فروش ماری‌جوانا

[…]
آذر ۱۲, ۱۴۰۱
پرداخت دیه | دفتر حقوقی حق گرا

پرداخت دیه

[…]
آبان ۲۸, ۱۴۰۱
شکایت از همسایه مزاحم | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از همسایه مزاحم

[…]
آبان ۱۸, ۱۴۰۱

جرم شرکت در پارتی مختلط

[…]
آبان ۴, ۱۴۰۰
انواع مجازات تهدید به مرگ | دفتر حقوقی حق گرا

انواع مجازات تهدید به مرگ

[…]
مهر ۱۱, ۱۴۰۰
مجازات قتل غیر عمد | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات قتل غیر عمد

[…]
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
مجازات مصرف مشروبات الکلی | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات مصرف مشروبات الکلی

[…]
شهریور ۹, ۱۴۰۰
اعتراض به رای دادگاه | دفتر حقوقی حق گرا

اعتراض به رای دادگاه

[…]
مرداد ۲۴, ۱۴۰۰
عفو و مرخصی مجرمان | دفتر حقوقی حق گرا

شرایط عفو و مرخصی زندانیان

[…]
مرداد ۲۳, ۱۴۰۰
مجازات جعل سند | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات جعل سند

[…]
مرداد ۱۶, ۱۴۰۰
جرایم حمل مواد مخدر | دفتر حقوقی حق گرا

جرم حمل مواد مخدر

[…]
تیر ۲۸, ۱۴۰۰
قوانین حقوقی تصادف | دفتر حقوقی حق گرا

قوانین حقوقی تصادف

[…]
فروردین ۲۳, ۱۴۰۰
دادخواست چیست| دفتر حقوقی حق گرا

دادخواست چیست

[…]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۹
رسیدگی به جرایم رایانه‌ای | دفتر حقوقی حق گرا

رسیدگی جرایم اینترنتی در دادگاه

[…]