قوانین کیفری

بهمن ۳۰, ۱۴۰۰
مجازات افترا | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات افترا

بهمن ۲۷, ۱۴۰۰
وکیل شکایت کودک آزاری | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل شکایت کودک آزاری

بهمن ۲, ۱۴۰۰
شرایط عفو قصاص عضو | دفتر حقوقی حق گرا

شرایط عفو قصاص عضو

دی ۱۱, ۱۴۰۰
شکایت از قصور پزشکی| دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از قصور پزشکی

دی ۱, ۱۴۰۰
پرداخت دیه | دفتر حقوقی حق گرا

نحوه پرداخت دیه

آذر ۲۱, ۱۴۰۰
اثبات جرم پولشویی | دفتر حقوقی حق گرا

اثبات جرم پولشویی

آبان ۴, ۱۴۰۰
انواع مجازات تهدید به مرگ | دفتر حقوقی حق گرا

انواع مجازات تهدید به مرگ

مهر ۱۱, ۱۴۰۰
مجازات قتل غیر عمد | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات قتل غیر عمد

شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
مجازات مصرف مشروبات الکلی | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات مصرف مشروبات الکلی

شهریور ۹, ۱۴۰۰
اعتراض به رای دادگاه | دفتر حقوقی حق گرا

اعتراض به رای دادگاه

مرداد ۲۳, ۱۴۰۰
مجازات جعل سند | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات جعل سند

مرداد ۱۶, ۱۴۰۰
جرایم حمل مواد مخدر | دفتر حقوقی حق گرا

جرم حمل مواد مخدر