مقالات

تیر ۲۳, ۱۴۰۳
انواع ابلاغیه قضایی |دفتر حقوقی حق گرا

انواع ابلاغیه قضایی

[…]
تیر ۱۸, ۱۴۰۳
تفاوت مبایعه نامه و قول نامه |دفتر حقوقی حق‌گرا

تفاوت مبایعه نامه و قول نامه

[…]
تیر ۱۶, ۱۴۰۳
حکم چک بلامحل | دفتر حقوقی حق گرا

حکم چک بلامحل

[…]
تیر ۱۳, ۱۴۰۳
تفاوت قاضی و دادستان و بازپرس | دفتر حقوقی حق گرا

تفاوت‌قاضی،دادستان،بازپرس

[…]
تیر ۱۱, ۱۴۰۳
حکم رشا و ارتشا | دفتر حقوقی حق گرا

حکم رشا و ارتشا

[…]
تیر ۹, ۱۴۰۳
دادخواست منع اشتغال زوجه | دفتر حقوقی حق گرا

دادخواست منع اشتغال زوجه

[…]
تیر ۶, ۱۴۰۳
نحوه فسخ قرارداد خانه | دفتر حقوقی حق گرا

نحوه فسخ قرارداد خانه

[…]
تیر ۴, ۱۴۰۳
وکیل شکایت از داروخانه| دفتر حقوقی حق گرا

وکیل شکایت از داروخانه

[…]
خرداد ۳۱, ۱۴۰۳
انواع دلایل شکایت از مستاجر مزاحم| دفتر حقوقی حق گرا

انواع دلایل شکایت از مستاجر

[…]
خرداد ۲۶, ۱۴۰۳
گرفتن پدر از ولایت قهری | دفتر حقوقی حق گرا

گرفتن پدر از ولایت قهری

[…]
خرداد ۲۰, ۱۴۰۳
دادخواست احضاریه طلاق | دفتر حقوقی حق‌گرا

دادخواست احضاریه طلاق

[…]
خرداد ۱۶, ۱۴۰۳
دادخواست جریمه دیرکرد تخلیه| دفتر حقوقی حق گرا

دادخواست‌جریمه‌دیرکرد‌تخلیه

[…]
خرداد ۱۳, ۱۴۰۳
شکایت کلاهبرداری مهاجرت | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت کلاهبرداری مهاجرتی

[…]
خرداد ۷, ۱۴۰۳
تنظیم مبایعه نامه | دفتر حقوقی حق گرا

تنظیم مبایعه نامه

[…]
خرداد ۴, ۱۴۰۳
دیه جنین دختر و پسر 1403 | دفتر حقوقی حق گرا

دیه جنین دختر و پسر ۱۴۰۳

[…]
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۳
قانون مجازات و جرم احتکار | دفتر حقوقی حق گرا

قانون مجازات و جرم احتکار

[…]
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۳
حضانت مادر با ولایت قهری| دفتر حقوقی حق گرا

حضانت مادر با ولایت قهری

[…]
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۳
ترفند دریافت رضایت شاکی | دفتر حقوقی حق گرا

ترفند‌ دریافت‌ رضایت شاکی

[…]
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۳
شکایت به دلیل سقط جنین |دفتر حقوقی حق گرا

شکایت به دلیل سقط جنین

[…]
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۳
شکایت و مجازات قاچاق دارو | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت‌و‌مجازات قاچاق دارو

[…]
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۳
وکیل الزام به تهیه مسکن | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل الزام به تهیه مسکن

[…]
فروردین ۲۶, ۱۴۰۳
وکیل اثبات نشوز زوجه | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل اثبات نشوز زوجه

[…]
فروردین ۲۰, ۱۴۰۳
مجازات رشوه گیرنده | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات رشوه گیرنده

[…]
فروردین ۱۷, ۱۴۰۳
شکایت از بالا کشیدن اموال | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از بالا کشیدن اموال

[…]
فروردین ۸, ۱۴۰۳
تفاوت دادسرا و دادگاه | دفتر حقوقی حق گرا

تفاوت دادسرا و دادگاه

[…]
فروردین ۶, ۱۴۰۳
تفاوت اخطاریه با احضاریه | دفتر حقوقی حق گرا

تفاوت اخطاریه و احضاریه

[…]
اسفند ۲۷, ۱۴۰۲
وکیل شکایت از بلاگر| دفتر حقوقی حق گرا

وکیل شکایت از بلاگر

[…]
اسفند ۲۳, ۱۴۰۲
مجازات فروش غیر مجاز دارو | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات فروش غیرمجاز دارو

[…]
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲
معاملات بعد از ورشکستگی | دفتر حقوقی حق گرا

معاملات بعد از ورشکستگی

[…]
اسفند ۱۶, ۱۴۰۲
تنظیم اظهارنامه قضایی| دفتر حقوقی حق گرا

تنظیم اظهارنامه قضایی

[…]
اسفند ۱۲, ۱۴۰۲
قوانین حق تملک آپارتمان|دفتر حقوقی حق گرا

قوانین حق تملک آپارتمان

[…]
اسفند ۷, ۱۴۰۲
نحوه قسط بندی مهریه | دفتر حقوقی حق گرا

نحوه قسط بندی مهریه

[…]
اسفند ۱, ۱۴۰۲
تخفیف میزان قرار وثیقه | دفتر حقوقی حق گرا

تخفیف میزان قرار وثیقه

[…]
بهمن ۲۸, ۱۴۰۲
وکیل پرداخت بدهی به طلبکاران | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل پرداخت بدهی

[…]
بهمن ۲۴, ۱۴۰۲
اثبات بی گناهی در دادگاه | دفتر حقوقی حق گرا

اثبات بی گناهی در دادگاه

[…]
بهمن ۱۶, ۱۴۰۲
وکیل سرپرستی فرزند | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل سرپرستی فرزند

[…]
بهمن ۱۳, ۱۴۰۲
خسارت بر هم زدن نامزدی | دفتر حقوقی حق گرا

خسارات بر هم زدن نامزدی

[…]
بهمن ۱۱, ۱۴۰۲
اثبات کلاهبرداری | دفتر حقوقی حق گرا

اثبات کلاهبرداری

[…]
بهمن ۸, ۱۴۰۲
جرم فروش جهیزیه توسط مرد | دفتر حقوقی حق گرا

فروش جهیزیه توسط مرد

[…]
بهمن ۳, ۱۴۰۲
عوامل تخفیف در مجازات | دفتر حقوقی حق گرا

عوامل تخفیف در مجازات

[…]
دی ۳۰, ۱۴۰۲
رای دادگاه کیفری دو | دفتر حقوقی حق گرا

رای دادگاه کیفری دو

[…]
دی ۲۶, ۱۴۰۲
اثبات ناشزه بودن | دفتر حقوقی حق گرا

اثبات ناشزه بودن

[…]
دی ۱۷, ۱۴۰۲
دادخواست اعسار |دفتر حقوقی حق گرا

دادخواست اعسار

[…]
دی ۱۶, ۱۴۰۲
شرایط حق حبس زوجه | دفتر حقوقی حق گرا

حق حبس زوجه

[…]
دی ۱۱, ۱۴۰۲
پس ندادن پول رهن خانه | دفتر حقوقی حق گرا

پس ندادن پول رهن خانه

[…]
دی ۵, ۱۴۰۲
وکیل مهریه برای ازدواج مجدد شوهر | دفتر حقوقی حق گرا

ازدواج مجدد شوهر

[…]
دی ۳, ۱۴۰۲
احیا کردن زمین موات| دفتر حقوقی حق گرا

احیا کردن زمین موات

[…]
دی ۲, ۱۴۰۲
وکیل حقوقی جنین اهدایی |دفتر حقوقی حق گرا

وکیل حقوقی جنین اهدایی

[…]
آذر ۱۸, ۱۴۰۲
اعتراض به وصیت‌نامه |دفتر حقوقی حق گرا

اعتراض به وصیت نامه

[…]
آبان ۲۴, ۱۴۰۲
شرایط دریافت نحله | دفتر حقوقی حق‌گرا

شرایط دریافت نحله

[…]
آبان ۷, ۱۴۰۲
وصول اجاره معوقه | دفتر حقوقی حق گرا

وصول اجاره معوقه

[…]
مهر ۳۰, ۱۴۰۲
مهریه طلاق رجعی | دفتر حقوقی حق گرا

مهریه طلاق رجعی

[…]
مهر ۲۵, ۱۴۰۲
انواع جرایم تعزیری | دفتر حقوقی حق گرا

انواع جرایم تعزیری

[…]
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۲
وظایف دادگاه کیفری | دفترحقوقی حق گرا

وظایف دادگاه کیفری یک

[…]
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲
قتل در تصادف رانندگی | دفتر حقوقی حق گرا

قتل در تصادف

[…]
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۲
شرایط دریافت اجرت المثل |دفتر حقوقی حق گرا

شرایط دریافت اجرت المثل

[…]
فروردین ۳۰, ۱۴۰۲
اصلاح تاریخ تولد شناسنامه | دفتر حقوقی حق گرا

اصلاح تاریخ تولد شناسنامه

[…]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲
سقف مطالبه مهریه |دفتر حقوقی حق گرا

سقف مطالبه مهریه

[…]
فروردین ۱۹, ۱۴۰۲
جرم شنود غیرمجاز | دفتر حقوقی حق گرا

جرم شنود غیر مجاز

[…]
اسفند ۹, ۱۴۰۱
وکیل قاچاق کالا | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل قاچاق کالا

[…]
اسفند ۶, ۱۴۰۱
جرم سرقت ادبی | دفتر حقوقی حق‌گرا

جرم سرقت ادبی

[…]
اسفند ۲, ۱۴۰۱
قوانین انواع مهریه | دفتر حقوقی حق گرا

قوانین انواع مهریه

[…]
بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
شکایت برای قصور پزشکی |دفتر حقوقی حق گرا

شکایت برای قصور پزشکی

[…]
بهمن ۲۵, ۱۴۰۱
عواقب فرار از صحنه جرم | دفتر حقوقی حق گرا

عواقب فرار از صحنه جرم

[…]
بهمن ۲۲, ۱۴۰۱
شکایت خیانت در امانت |دفتر حقوقی حق گرا

شکایت خیانت در امانت

[…]
بهمن ۱۸, ۱۴۰۱
مجازات سرقت حدی | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات سرقت حدی

[…]
بهمن ۱۶, ۱۴۰۱
مجازات نزول‌ خواری| دفتر حقوقی حق گرا

مجازات نزول خواری

[…]
بهمن ۱۲, ۱۴۰۱
قوانین تغییر جنسیت | دفتر حقوقی حق‌گرا

قوانین تغییر جنسیت

[…]
بهمن ۱۰, ۱۴۰۱
حکم ازدواج صوری | دفتر حقوقی حق گرا

حکم ازدواج صوری

[…]
بهمن ۸, ۱۴۰۱
جرم سرقت تعزیری | دفتر حقوقی حق گرا

جرم سرقت تعزیری

[…]
بهمن ۴, ۱۴۰۱
وکیل گرفتن حکم جلب | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل گرفتن حکم جلب

[…]
دی ۲۸, ۱۴۰۱
قاچاق مشروبات | دفتر حقوقی حق گرا

قاچاق مشروبات

[…]
دی ۲۵, ۱۴۰۱
شکایت از سارق گوشی | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از سارق گوشی

[…]
دی ۱۹, ۱۴۰۱
وکیل مجازات فرار مالیاتی | دفتر حقوقی حق‌گرا

وکیل مجازات فرار مالیاتی

[…]
دی ۱۴, ۱۴۰۱
وکالت‌نامه حق طلاق زن| دفتر حقوقی حق گرا

وکالتنامه حق طلاق زن

[…]
دی ۱۰, ۱۴۰۱
ورشکستگی و قوانین حقوقی آن | دفتر حقوقی حق گرا

ورشکستگی و قوانین حقوقی

[…]
دی ۴, ۱۴۰۱
انواع طلاق | دفتر حقوقی حق گرا

انواع طلاق

[…]
آذر ۲۷, ۱۴۰۱
اجرا سفته الکترونیکی | دفتر حقوقی حق گرا

اجرا سفته الکترونیک

[…]
آذر ۱۷, ۱۴۰۱
جرم فروش ماری‌جوانا | دفتر حقوقی حق گرا

جرم فروش ماری‌جوانا

[…]
آذر ۱۲, ۱۴۰۱
پرداخت دیه | دفتر حقوقی حق گرا

پرداخت دیه

[…]
آذر ۳, ۱۴۰۱
تنظیم استشهادیه | دفتر حقوقی حق گرا

تنظیم استشهادیه

[…]
آبان ۲۸, ۱۴۰۱
شکایت از همسایه مزاحم | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از همسایه مزاحم

[…]
آبان ۱۸, ۱۴۰۱

جرم شرکت در پارتی مختلط

[…]
آبان ۸, ۱۴۰۱
مهریه بعد فوت شوهر | دفتر حقوقی حق گرا

مهریه بعد مرگ شوهر

[…]
آبان ۴, ۱۴۰۰
انواع مجازات تهدید به مرگ | دفتر حقوقی حق گرا

انواع مجازات تهدید به مرگ

[…]
مهر ۱۱, ۱۴۰۰
مجازات قتل غیر عمد | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات قتل غیر عمد

[…]
مهر ۶, ۱۴۰۰
اثبات عدم تمکین همسر | دفتر حقوقی حق گرا

اثبات عدم تمکین همسر

[…]
مهر ۴, ۱۴۰۰
مجازات فروش مال غیر | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات فروش مال غیر

[…]
شهریور ۳۱, ۱۴۰۰
وکیل تجاری شرکت | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل تجاری شرکت

[…]
شهریور ۳۰, ۱۴۰۰
جرم فحاشی در فضا مجازی | دفتر حقوقی حق گرا

جرم فحاشی در فضای مجازی

[…]
شهریور ۲۹, ۱۴۰۰
حذف نام همسر از شناسنامه | دفتر حقوقی حق گرا

حذف نام همسر از شناسنامه

[…]
شهریور ۲۸, ۱۴۰۰
شکایت از بنگاه املاک |دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از بنگاه املاک

[…]
شهریور ۲۲, ۱۴۰۰
شروط ضمن عقد | دفتر حقوقی حق گرا

شروط ضمن عقد چیست

[…]
شهریور ۱۷, ۱۴۰۰
دعاوی تجاری| دفتر حقوقی حق گرا

دعاوی تجاری

[…]
شهریور ۱۶, ۱۴۰۰
انواع جرایم رایانه‌ای | دفتر حقوقی حق گرا

انواع جرایم رایانه‌ای

[…]
شهریور ۱۵, ۱۴۰۰
وکیل دعاوی ملکی | دفتر حقوقی حق گرا

وکیل دعاوی ملکی

[…]
شهریور ۱۳, ۱۴۰۰
شکایت از عدم پرداخت نفقه | دفتر حقوقی حق گرا

شکایت از عدم پرداخت نفقه

[…]
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
مجازات مصرف مشروبات الکلی | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات مصرف مشروبات الکلی

[…]
شهریور ۹, ۱۴۰۰
اعتراض به رای دادگاه | دفتر حقوقی حق گرا

اعتراض به رای دادگاه

[…]
شهریور ۸, ۱۴۰۰
خلع ید و تصرف غیر قانونی | دفتر حقوقی حق گرا

خلع ید و تصرف غیر قانونی

[…]
شهریور ۶, ۱۴۰۰
تهدید به انتشار فیلم و عکس | دفتر حقوقی حق گرا

تهدید به انتشار فیلم و عکس

[…]
شهریور ۴, ۱۴۰۰
حکم قانونی اجاره دادن کارت |دفتر حقوقی حق گرا

حکم قانونی اجاره دادن کارت‌ بانکی

[…]
شهریور ۲, ۱۴۰۰
وکالت تام الاختیار |دفتر حقوقی حق گرا

وکالت تام الاختیار

[…]
مرداد ۳۰, ۱۴۰۰
ملاقات با فرزند بعد از طلاق |دفتر حقوقی حق گرا

ملاقات فرزند بعد از طلاق

[…]
مرداد ۲۶, ۱۴۰۰
دعاوی تصرف |دفتر حقوقی حق گرا

دعاوی تصرف عدوانی

[…]
مرداد ۲۴, ۱۴۰۰
عفو و مرخصی مجرمان | دفتر حقوقی حق گرا

شرایط عفو و مرخصی زندانیان

[…]
مرداد ۲۳, ۱۴۰۰
مجازات جعل سند | دفتر حقوقی حق گرا

مجازات جعل سند

[…]
مرداد ۱۹, ۱۴۰۰
شرایط طلاق غیابی | دفتر حقوقی حق گرا

شرایط طلاق غیابی

[…]
مرداد ۱۶, ۱۴۰۰
جرایم حمل مواد مخدر | دفتر حقوقی حق گرا

جرم حمل مواد مخدر

[…]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۰
هزینه دادرسی | دفتر حقوقی حق گرا

هزینه دادرسی

[…]
مرداد ۸, ۱۴۰۰
فسح نکاح | دفتر حقوقی حق گرا

شرایط فسخ نکاح

[…]
مرداد ۴, ۱۴۰۰
شکایت از کلاه برداری اینترنتی | دفتر حقوقی حق گرا

نحوه شکایت از کلاه برداری اینترنتی

[…]
تیر ۲۸, ۱۴۰۰
قوانین حقوقی تصادف | دفتر حقوقی حق گرا

قوانین حقوقی تصادف

[…]
تیر ۲۲, ۱۴۰۰

معامله صوری برای فرار از مهریه

[…]
تیر ۱۵, ۱۴۰۰
نکات حقوقی سفته | دفتر حقوقی حق گرا

نکات حقوقی سفته

[…]
خرداد ۳۰, ۱۴۰۰
حکم تخلیه منزل| دفتر حقوقی حق گرا

حکم تخلیه منزل

[…]
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰
انواع فرم دادخواست | دفتر حقوقی حق گرا

فرم دادخواست

[…]
خرداد ۱۲, ۱۴۰۰
حضانت فرزند | دفتر حقوقی حق گرا

گرفتن حضانت فرزند

[…]
خرداد ۴, ۱۴۰۰
رجوع مهریه بخشیده شده| دفتر حقوقی حق گرا

مطالبه و رجوع مهریه بخشیده شده

[…]
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰
وصیت نامه | دفتر حقوقی حق گرا

تنظیم وصیت نامه

[…]
فروردین ۲۳, ۱۴۰۰
دادخواست چیست| دفتر حقوقی حق گرا

دادخواست چیست

[…]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۹
رسیدگی به جرایم رایانه‌ای | دفتر حقوقی حق گرا

رسیدگی جرایم اینترنتی در دادگاه

[…]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۹
ثبت سند خودرو، اجباری یا اختیاری | دفتر حقوقی حق گرا

ثبت سند خودرو، اجباری یا اختیاری

[…]
مرداد ۷, ۱۳۹۹
حکم جلب چک برگشتی | دفتر حقوقی حق گرا

حکم جلب چک برگشتی

[…]
مرداد ۴, ۱۳۹۹
انحصار وراثت |دفتر حقوقی حق گرا

انحصار وراثت

[…]
تیر ۲۸, ۱۳۹۹
طلاق توافقی | دفتر حقوقی حق گرا

شرایط طلاق توافقی

[…]
تیر ۱۵, ۱۳۹۹
مهم‌ترین نکات وکیل خوب | دفتر حقوقی حق گرا

مهم‌ترین نکات وکیل خوب

[…]